Na de geboorte

De geboorte wordt geevalueerd: hoe is de geboorte geweest? Is die erg zwaar geweest, is er teleurstelling, verdriet of misschien boosheid en hoe wordt het ouderschap ervaren? Maar ook hoe wordt er ook met het kind omgegaan? Hoe wordt het gedragen? Wordt het kind begrepen, is er nog herkenbaarheid vanuit de zwangerschap enzovoort.

Daarnaast gaan we kijken hoe we het kind kunnen aanspreken op het gebruiken van zijn eigen vermogens. Hierbij is het heel belangrijk dat de ouders zich leren aanpassen aan de snelheid van het kind en niet andersom. Onze maatschappij heeft een levensstijl die niet bij te houden is voor een kind.
Westhaag 5         5346 LA         Oss         T 0412 651547         E inekealards@zonnet.nl