Algemene Informatie

Vanaf 31 december 2019 heb ik besloten om mijn lidmaatschap bij de VBAG op te zeggen omdat ik mij niet meer kon verenigen met de door hen gestelde eisen om het lidmaatschap te behouden.
Dit betekent dat de zwangerschapsbegeleiding niet meer door een zorgverzekeraar wordt vergoed.

Afspraken

Afspraken verzetten of afzeggen graag minstens 24 uur van te voren. Niet of te laat afgezegde afspraken worden in rekening gebracht.

Privacy

Uw privacy wordt gehandhaafd aldus de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit houdt in het kort in dat enkel ik inzage heb in de persoonsgegevens die ik in mijn bezit heb en dat deze voor tenminste 15 jaar veilig bewaard blijven. Alleen op uw uitdrukkelijke en schriftelijke wens worden er gegevens verstrekt aan derden.

Samenwerking met andere disciplines

Met jouw toestemming kan overleg plaatsvinden met huisarts, verwijzer of eerder betrokken hulpverleners.Westhaag 5         5346 LA         Oss         T 0412 651547         E inekealards@zonnet.nl