Persoonlijke begeleiding op haptonomische basis.

Van nature is de mens erop gericht om gevoelsmatig contact te maken en relaties aan te gaan met zijn medemens. In de maatschappij waarin wij leven moeten wij steeds vaker keuzes maken, standpunten innemen, bewust of onbewust. Het is steeds meer normaal geworden om keuzes te maken en standpunten in te nemen op basis van ons verstand. Hierdoor zijn wij het steeds meer verleerd om naar ons gevoel te luisteren, laat staan hierop te vertrouwen. Daarnaast hebben wij de neiging om onze keuzes af te stemmen en in te vullen op basis van wat wij denken dat er van ons verwacht wordt. Gevoel en contact kunnen zo steeds meer op de achtergrond raken met als gevolg dat wij over onze eigen grenzen en mogelijkheden gaan. Dit kan zich uiten in vervelende gevoelens en/of klachten.

Enkele voorbeelden waarin de haptonomie ondersteuning kan bieden zijn:
  • Weinig zelfvertrouwen
  • Moeite hebben met het aangaan of behouden van relaties
  • Gevoel van stress, overbelasting, vermoeidheid, burn out
  • Lichamelijke klachten zoals rugpijn, hoofdpijn, hyperventilatie
  • Vastgelopen zijn in relatie, werk of ouderschap

Therapie:

In de begeleiding gaan we samen kijken naar de aard van de klachten, waarbij jouw beleving ervan centraal staat. Via het gevoelsmatig contact kun je nu gaan ontdekken dat weglopen of ontkennen van je probleem of je klachten niet de oplossing is maar juist eerder de klacht kunnen verergeren.

Door het aangeraakt worden wordt een gevoelsmatig bewustzijnsproces op gang gebracht waarin je leert:
  • Eerder naar de signalen in jezelf te luisteren
  • Eerder je eigen grenzen te stellen en die te bewaken
  • Duidelijk te durven en kunnen zijn
  • Je problemen op tijd te kunnen zien en ze aan te gaan
  • Onderkennen, accepteren en leren omgaan met de bijbehorende gevoelens

Werkwijze:

Nadat je een telefonische afspraak hebt gemaakt volgt er eerst een gesprek. In dit gesprek kan duidelijk worden of de haptonomie past bij je hulpvraag, wat je problemen zijn en of ik de persoon ben om je verder te begeleiden.

Dan volgen 3 a 4 sessies waarin je via een direct aanrakingscontact kunt gaan voelen dat een probleem niet met verstand of ontspanningsoefeningen is op te lossen. Deze ontmoetingen zijn meestal een maal per 1 of 2 weken, al naar gelang je behoefte.

Hierna volgt een evaluatie om te kijken of de haptonomie die je inmiddels ervaren hebt, nog steeds aansluit bij je behoefte.

In de ontmoetingen staan denken en voelen centraal en wordt steeds teruggehaald wat je de vorige keer ervaren hebt, wat je ermee hebt gedaan en wat er intussen in je leven is gebeurd. De haptonomie wordt ondersteund door het gesprek. Regelmatig wordt steeds geevalueerd of de haptonomie nog aansluit bij je hulpvraag en of de begeleiding nog steeds zinvol is.

Samengevat:

Op basis van individuele begeleiding.
Iedere ontmoeting duurt tussen de 45 en 60 minuten.
Regelmatig een evaluatie.

Westhaag 5         5346 LA         Oss         T 0412 651547         E inekealards@zonnet.nl