Algemene Informatie

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG. Als je aanvullend verzekerd bent is het mogelijk dat jouw begeleiding vergoed wordt.

Afspraken

Afspraken verzetten of afzeggen graag minstens 24 uur van te voren. Niet of te laat afgezegde afspraken worden in rekening gebracht.

Klachten

Klachten worden afgehandeld via de VBAG organisatie. Wilt u meer informatie, klik dan hier.

Privacy

Uw privacy wordt gehandhaafd aldus de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit houdt in het kort in dat enkel ik inzage heb in dde persoonsgegevens die ik in mijn bezit heb en dat deze voor tenminste 15 jaar veilig bewaard blijven. Alleen op uw uitdrukkelijke en schriftelijke wens worden er gegevens verstrekt aan derden.

Samenwerking met andere disciplines

Met jouw toestemming kan overleg plaatsvinden met huisarts, verwijzer of eerder betrokken hulpverleners.

Onderzoek

Bij aanvang van de persoonlijke begeleiding kan ik je vragen om vragenlijsten in te vullen. Bij beeindiging van de begeleiding kan ik je vragen dezelfde vragenlijst nog eens in te vullen. Tenslotte gaan we samen in het afsluitend gesprek de uitkomsten van de eerste en tweede meting bespreken en relateren aan de behaalde begeleidingsresultaten.


Westhaag 5         5346 LA         Oss         T 0412 651547         E inekealards@zonnet.nl